Gemeente Rotterdam

Studio PR1ME

Vind & verbind met VONK

Het team

Wie zijn Studio PR1ME

Samen zijn wij Studio PR1ME. We zijn vier studenten van allemaal verschillende studies verspreid over heel Nederland. Onze verschillende kwaliteiten zullen onze groep versterken tijdens het ontwerp proces.

Onderzoeksvraag

“Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat studenten verbonden worden met de verschillende innovatiehubs?”

Tijdens de minor User Interface en User Experience design kregen we de opdracht van Gemeente Rotterdam: Bedenk een product of dienst waarmee de bezoekers van VONK kennis maken met de verschillende innovatiehubs in de stad. Vanuit gemeente Rotterdam komt er een nieuwe innovatienetwerk genaamd VONK. Dit netwwerk zal alle innovatiehubs in Rotterdam met elkaar verbinden. Dit staat nog in zijn kinderschoenen en het is aan ons de taak om de inwoners in Rotterdam te verbinden met deze innovatiehubs.


Met de resultaten die het onderzoek teweeg hebben gebracht, gaan we ons richten op de doelgroep: studenten (18 tot 26 jaar), omdat studenten (Gen-Z) bekend staan als de wereld verbeteraars en zij na hun studie mogelijk een eigen bedrijf beginnen. Voor deze groep zal VONK een goede toevoeging zijn.


We hebben drie concepten uitgewerkt gebaseerd op de vastgestelde doelgroep. Met goedkeuring van de opdrachtgevers VONK is besloten om de mobile application verder uit te werken. Dit concept is het meest toegankelijk voor de doelgroep en op elke locatie te gebruiken. Daarnaast kan het ingezet worden voor zowel het informeren als het verbinden, de twee belangrijkste doelen van VONK.

Het onderzoek

Fieldresearch

Tijdens het begin van het project was er vanuit Studio PR1ME nog weinig kennis over de verschillende innovatiehubs in Rotterdam. Om meer kennis over deze innovatiehubs te verkrijgen is fieldresearch een belangrijk onderdeel geweest.


Daarnaast zijn er ook interviews afgenomen met een superuser om een idee te krijgen waar rekening mee gehouden kon worden, zoals het afbakenen van de doelgroep.

Interview

Om een beter beeld te krijgen van hoe een innovatienetwerk mogelijk opgestart kan worden, heeft er een interview plaatsgevonden met Eva Saeboe, een medewerker van innovatienetwerk Jeugd. Eva benadrukte het belang van het afbakenen vana de doelgroep, zodat de ontwerpen op de interesses en gevoelens van de doelgroep aansluiten.


Inzichten

Tijdens het deskresearch en fieldresearch zijn belangrijke inzichten geconstateerd.

Concepten

Vanuit deze inzichten is er onderzoek gedaan naar de behoeften van de doelgroep en de opdrachtgever en zijn hier drie concepten uit ontwikkeld. Deze concepten zijn lofi ontwerpen en op itererende wijze bij de doelgroep getest.

Uiteindelijke Concept - Vonk App

Uiteindelijk is gekozen om verder te gaan met het ontwikkelen van de applicatie VONK. Deze keuze is gebaseerd op basis van de behoeften van de doelgroep én de voorkeur van de opdrachtgever.

Design proces

Schetsen

Door de ideeën op papier uit te schetsen kon op een snelle manier gekeken worden welke functionaliteiten in de app moest komen.

Wireframes

Tijdens het maken van de wireframes is gefocust op de interactie die de gebruiker met de app heeft.

Prototypen

Tijdens het project zijn verschillende prototypes gemaakt en getest met de doelgroep door middel van A/B en user testen.

Stijl

Er is gekozen voor een stijl die past bij het logo van VONK, wat innovatie en frisheid uitstraalt. Het gebruik van deze bijpassende kleuren en de layout/knoppen brengt de innovatie en frisse interpretatie over op de gebruiker.

Kleuren
VONK logo

Login & sign-up

Innovatiehubs

Tijdens het ontwerpproces is gekozen een zoek functionaliteit toe te voegen. Zo kan de gebruiker snel en gemakkelijk de innovatiehubs vinden die hij zoekt. Daarnaast kan de gebruiker zien welke innovatiehubs vanaf zijn locatie het dichtst in de buurt zijn en hiervan informatie inzien.

Evenementen

Hier wordt er gebruik gemaakt van een filter functionaliteit. Het is mogelijk om de filteren op tijdstip, locatie of thema, zodat de gebruiker snel zijn gewenste evenement vindt.

Profiel

De gebruiker kan een eigen profiel aanmaken waarmee hij gemakkelijk via zijn agenda zijn evenementen terug kan vinden waar hij deel aan neemt. Daarnaast kan hij ook met andere gebruikers chatten en connecties leggen. Ten slotte kan hij hier zijn favoriete innovatiehubs bekijken.